Infomedia UiB MedieNorge Podkast Virksomme ord Vox Publica

Arkiv for februar 2010

Journalistikkens kår - Del 1

Sven Egil Omdal og Bjørgulv Braanen, februar 2010. Del 1 av 3 - Omdal.
De tradisjonelle papiravisene er i økonomiske vanskeligheter. De nye nettavisene gir ikke inntekter nok til å erstatte dem helt ut. Kutt i redaksjonene varsler om trangere kår for den seriøse, ressurskrevende journalistikken. På flere hold, blant annet i det nyoppnevnte Mediestøtteutvalget, arbeides [...]

Journalistikkens kår - Del 2

Sven Egil Omdal og Bjørgulv Braanen, februar 2010. Del 2 av 3 - Braanen.

Journalistikkens kår - Del 3

Sven Egil Omdal og Bjørgulv Braanen, februar 2010. Del 3 av 3 - Diskusjon.