Infomedia UiB MedieNorge Podkast Virksomme ord Vox Publica

Abonnere

Viss du vil abonnere på videoar frå podkast infomedia så finn du straumane her.

Du kan abonnere på vanleg podkast, podkast for iTunes eller nyheitsstraum utan video, for ein bestemt kategori eller for alle kategoriane samtidig.

Abonnere på alle videoar/innlegg

Podkast Kopier denne lenka inn i podkastverktøyet ditt
iTunes Klikk på denne lenka (krever at iTunes er installert)
Blogg Standard RSS-straum utan video/lyd

Abonnere på ein bestemt kategori

Viss du vil abonnere kun på ein bestemt kategori, finn du lenker til straumane på forsida til kategorien. Sjå kategoriane øvst til høgre.

Abonnere på kommentarar til ein bestemt video

Lenka til dette finn du nederst på sida for den bestemte videoen.