Infomedia UiB MedieNorge Podkast Virksomme ord Vox Publica

The Bully Project

19. oktober 2011 av BIFF-TV Legg att ein kommentar

Lee Hirsch tar et oppgjør med mobbing i denne sterke dokumentaren. Ved å fremstille mobbeofrene som heltene i historien, tegner han et annerledes bilde av hva det vil si å mobbe og bli mobbet. (02:15)

Abonnere på kategorien BIFF: PodkastiTunes
Legg att ein kommentar

Abonnere på kommentarar til dette innlegget