Infomedia UiB MedieNorge Podkast Virksomme ord Vox Publica

Foredrag

Podkast iTunes << Du kan abonnere på denne kategorien

Illegale aviser (1)

13. januar 2011 av Nordiki

Åpning av database, 9. april 2010. Del 1 av 2.

Illegale aviser (2)

13. januar 2011 av Nordiki

Åpning av database, 9. april 2010. Del 2 av 2.

Journalistikkens kår - Del 1

17. februar 2010 av Infomedia • 3 kommentarer

Sven Egil Omdal og Bjørgulv Braanen, februar 2010. Del 1 av 3 - Omdal.

De tradisjonelle papiravisene er i økonomiske vanskeligheter. De nye nettavisene gir ikke inntekter nok til å erstatte dem helt ut. Kutt i redaksjonene varsler om trangere kår for den seriøse, ressurskrevende journalistikken. På flere hold, blant annet i det nyoppnevnte Mediestøtteutvalget, arbeides det nå med spørsmål av sentral betydning for den demokratiske offentlighet: Hvordan sikre betingelsene for kvalitetsjournalistikk i framtida?

Journalistikkens kår - Del 2

17. februar 2010 av Infomedia • 1 kommentar

Sven Egil Omdal og Bjørgulv Braanen, februar 2010. Del 2 av 3 - Braanen.

Journalistikkens kår - Del 3

17. februar 2010 av Infomedia • 2 kommentarer

Sven Egil Omdal og Bjørgulv Braanen, februar 2010. Del 3 av 3 - Diskusjon.

Jose Fonseca, disputas del 1

22. september 2009 av Infomedia

Narrative Tendencies in Latin American Fiction Cinema.
18. september 2009. 85 minutter.

Jose Fonseca, disputas del 2

22. september 2009 av Infomedia

Narrative Tendencies in Latin American Fiction Cinema.
18. september 2009. 63 minutter.

Fremtidens mediebilde - Del 1

22. mars 2009 av Infomedia • 23 kommentarer

Eirik Solheim (NRK). Gjesteforelesning 13. mars 2009. Del 1 av 4 (47 minutter).

Fremtidens mediebilde - Del 2

22. mars 2009 av Infomedia • 1 kommentar

Eirik Solheim (NRK). Gjesteforelesning 13. mars 2009. Del 2 av 4 (46 minutter).

Fremtidens mediebilde - Del 3

22. mars 2009 av Infomedia

Eirik Solheim (NRK). Gjesteforelesning 13. mars 2009. Del 3 av 4 (47 minutter).

Fremtidens mediebilde - Del 4

22. mars 2009 av Infomedia • 1 kommentar

Eirik Solheim (NRK). Gjesteforelesning 13. mars 2009. Del 4 av 4 (35 minutter).