Infomedia UiB MedieNorge Podkast Virksomme ord Vox Publica

Om

På denne sida legg Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen ut videoproduksjonar produsert av eller for våre studentar.

Video

Alle nye videofiler som blir lagt ut er i H.264/ACC/MP4-format. Det vil seie at videoen er H.264, lyden er ACC, og filformatet er MP4. Dette er ein del av standarden ISO MPEG-4. I framtida vil vi og tilby videoane i Ogg Theora-format.

I tillegg til at alle videoane kan lastas ned, vert dei og vist i ein eigen avspelar her på desse sidene. Dette krev Adobe Flash Player versjon 9.0.115.0 eller nyare.

Viss du lastar ned filmane manuelt kan du spele desse i f.eks. VLC, QuickTime eller mplayer.

Vel du å abonnere på podkast, anbefalar vi å bruke Miro eller iTunes.

Rettar

Der vi har anledning til det, legg vi filmene ut under ein Creative Commons-lisens. Men viss ikkje anna er oppgitt så er rettane til produksjonane heilt eller delvis eigd av Universitetet i Bergen og/eller samarbeidspartnarar. Vidare distribusjon utan samtykke er då ikkje tillete.