Infomedia UiB MedieNorge Podkast Virksomme ord Vox Publica

Saker tagget "journalistikk"

Journalistikkens kår - Del 1

Sven Egil Omdal og Bjørgulv Braanen, februar 2010. Del 1 av 3 - Omdal.
De tradisjonelle papiravisene er i økonomiske vanskeligheter. De nye nettavisene gir ikke inntekter nok til å erstatte dem helt ut. Kutt i redaksjonene varsler om trangere kår for den seriøse, ressurskrevende journalistikken. På flere hold, blant annet i det nyoppnevnte Mediestøtteutvalget, arbeides [...]

Journalistikkens kår - Del 2

Sven Egil Omdal og Bjørgulv Braanen, februar 2010. Del 2 av 3 - Braanen.

Journalistikkens kår - Del 3

Sven Egil Omdal og Bjørgulv Braanen, februar 2010. Del 3 av 3 - Diskusjon.

Jon Tufto, nettjournalist

Vi følger nettjournalist Jon Tufto gjennom en arbeidsdag i Bergens Tidende.

Krigsfotografi

Bildet av den drepte jenta i Gaza sjokkerte norske lesere i januar. Hvilke begrunnelser ligger bak en slik publisering, og har grensene for publisering av bilder fra krig endret seg?

Journalisten i Gaza

“Våre reportasjer kunne ha endret krigens gang på ett eller annet tidspunkt”, hevder utenrikskorrespondent Fredrik Græsvik fra TV2. Bak dette utsagnet ligger det en idé om at journalister har svært viktig samfunnsmessig rolle i krigssituasjoner. Men hva skjer når journalister blir stengt ute fra et krigsområde, og hva betyr dette for journalistikken?