Kontoer, Final Cut og plassproblem

5. mai 2010 av Kurt George Gjerde Bli den første til å kommentere denne saken

Når du brukar ein av våre Mac-maskiner som er tilknytta Xsan (”Potemkin”), vil din brukarkonto sentralt på UiB bli brukt som heimeområde. Dette er samme kontoen/lagringsområde som du får opp ved å logge deg inn på ei Windows- eller Linux-maskin ved UiB. Her ligg bl.a. skrivebordet, dokumenter og epost.

Dette er det vi kallar “heimeområde”, og må ikkje forvekslast med området ditt på Potemkin.

På heimeområdet kan du lagre p.t. 2GB med data. Viss dette området er fullt, kan du få problem med å  starte Final Cut eller andre program. Du vil og få problem med å lagre på t.d. skrivebordet. Det einaste som hjelp då er å slette ting frå heimeområdet.

Du kan sjekke kor mykje plass du brukar på heimeområdet ved å starte eit terminal-vindauge (/Applications/Utilities/Terminal eller /Programmer/Verktøy/Terminal) , og skrive inn desse to kommandoane:

cd
du -hd 1

Du vil då få opp kor mykje plass kvar mappe brukar, og nederst får du totalbruk. Totalbruken bør ikkje være over 1.5G (1.5 gigabyte).

I tillegg til heimeområdet, vil du og få tilgang til lagring i eiga mappe på Potemkin. Her er det mykje betre plass. Alt videomateriale lagrast på Potemkin, og ikkje på heimeområdet.

Exit Exposé

4. september 2009 av Kurt George Gjerde Bli den første til å kommentere denne saken

Exposé på mac-en binder opp flere taster som da blir utilgjengelige i FCP og andre program. I tillegg har den en irriterende tendens til å blande seg inn når du løfter musen.

For å fikse på dette:

Velg Eplemenyen > System Preferences -> Exposé and Spaces
Velg fanen Exposé
Slå av alle hurtigtasten ved å sette alle verdiene til “-” (strek/minus)
Sett All Windows til “F13″

Du kan nå bruke F13 til å se alle vinduene. Det andre funksjonene er avslått.

Lyd på mac-en

4. september 2009 av Kurt George Gjerde Bli den første til å kommentere denne saken

Lyd i headset på lab 1045

Velg Eplemenyen > System Preferences -> Sound
Velg fanen Output
Velg Line Out

Hvis det fremdeles ikke er lyd, sjekk at headsetkablene er koblet til lydutgangen bak på maskinen (merket med en høyttaler).

Lyd i høyttalere i Edit 7, 8, 9 og 10

Velg Eplemenyen > System Preferences -> Sound
Velg fanen Output
Velg DeckLink

I tillegg må lydvelgeren på panelet til høyre på pulten settes til “X”, og volumkontrollen på det samme panelet må brukes.

Kalender for lab og studio

25. august 2009 av Kurt George Gjerde Bli den første til å kommentere denne saken

Sjå “Rom” på menyen over for å få oversikt over når Lab 1045 og Studio C er ledig/opptatt.

Labber og rom

25. august 2009 av Kurt George Gjerde Bli den første til å kommentere denne saken

Denne forklaringa gjeld innlogging og bruk av lab 1045, og redigeringsromma (Edit 7, 8, 9, 10, 13 og 14) og lydromma (Edit 11 og 12) i Stein Rokkans hus og Lauritz Meltzers hus.

Innlogging er nå lik resten av UiB. Du brukar det vanlege brukarnavnet og passordet.

Heimekatalogen på desse maskinene er og den samme som på andre maskiner ved UiB. Du vil få opp det samme skrivebordet som du får på linux-maskinene, og ha tilgang til dei andre filene og mappene dine, inklusiv Windows-skrivebordet.

Alle mac-maskinene i desse romma er kobla opp mot Infomedia sin sentrale storlagring, Potemkin. Under mappa /Users/Stud på Potemkin vil du ha ei eiga mappe med samme navnet som brukarnavnet ditt. Denne skal primært brukast til lagring av video og lyd, men kan og nyttast til andre store filer.

I Final Cut Pro du sette opp mappa di på Potemkin som videomappe. Hvis du ikkje gjer dette vil du få problem med å spela av og redigere video. Dette gjeld og andre program som Motion, After Effects og Soundtrack Pro.

Maskinene er kobla opp mot PullPrint for utskrift.

Labber

25. august 2009 av Kurt George Gjerde Bli den første til å kommentere denne saken

Lab 1045 er nå åpen for bruk.Nytt av året er at innlogging på 1045 og redigeringsgangen skjer via det sentrale systemet som blir nytta elles ved UiB. Sjå “Labber og rom”.

Lab 1045 fremdeles stengt

21. august 2009 av Kurt George Gjerde Bli den første til å kommentere denne saken

Labben åpnes først på tirsdag.

Problemer med import av video i Flash CS4

10. februar 2009 av Kurt George Gjerde Bli den første til å kommentere denne saken

Adobe klarar det berre ikkje… Viss du får denne feilmeldinga:

An error occurred opening file '/Volumes/Potemkin/mst/Users/test/Library/Application Support/Adobe/Flash CS4/en/Configuration//JavaScript/DeployVideo.jsfl'

Då må du gå til brukermappa di, og opne ~/Library/Application Support/Adobe/Flash CS4/en/Configuration. Der finn du ei mappe som heiter Javascript. Byt navn på denne til JavaScript (med stor ‘S’).

Potemkin opp og ned

6. november 2008 av Kurt George Gjerde Bli den første til å kommentere denne saken

Vi har hatt mye problemer med Potemkin den siste tiden, men nå håper vi at ting stabiliserer seg. For uten et serverkrasj, har problemene vært en bieffekt av oppgradering av redigeringsgangen. Gangen begynner også å ta form, selv om det gjenstår litt på lydrommet… Det trådløse nettet er nå tilbake på plass på lab 1045.

fortsett å leite »